Edsviken. Foto: Rolf Olsson

Om föreningen

Rallare på Viby gård. Sollentuna kommuns bildarkiv

Rallare på Viby gård. Sollentuna kommuns bildarkiv

Sollentuna Släktforskare är en ideell förening, org.nr 802441-8322, som grundades den 16 januari 1990.

Vi har firat såväl 10-års-, 25-års som 30-årsjubileum. När föreningen startade 1990 hade vi 32 medlemmar. 1 oktober 2023 var vi 202 medlemmar.

Under åren som gått har många föreläsare berättat om både intressanta och vitt skilda ämnen. Se under fliken FÖREDRAG en sökbar lista på alla föredrag vi fått höra av olika föredragshållare.

Om det finns en sparad affisch för ett visst datum kan du klicka datumet för att se den. Ett understruket datum visar att det finns en affisch att titta på.

Det kan också finnas en artikel om föredraget i an-tecknat. I så fall ser du i vilket nummer av an-tecknat den finns. Om tidningen är mer än två år gammal kan du se hela tidningen.