Foto: Rolf Olsson

Syfte

Bilden tillhör Agneta Berghem

Bilden tillhör Agneta Berghem

Föreningens syfte är att söka, bevara och förmedla kunskap om tidigare generationer till kommande.

Föreningen främjar intresset för släktforskning genom att

– stödja släktforskning genom föreläsningar, kurser, forskarstöd och utställningar
– öka kännedomen om forskningens medel och metoder
– samarbeta med andra organisationer för släktforskning
– samarbeta med bland annat arkiv och bibliotek.

Sollentuna Släktforskare är medlem i Sveriges Släktforskarförbund och samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.