Ulriksdals slott. Foto: Rolf Olsson

Släktforskararkiv

Dokument och länkar från medlemmar och samarbetspartners

Här publiceras dokument och länkar som kan vara av intresse för släktforskningen vilka gjorts tillgängliga av föreningens medlemmar eller samarbetspartners.

Upplysningar för utwandrare till Amerika
Den lilla skriften ”Upplysningar för utwandrare till Amerika” skriven av S.J.A. Burg utkom 1860. Vår medlem Margareta Lagerman råkade av en händelse på den, blev intresserad och renskrev den. Då många svenskar utvandrade till Amerika på 1800-talet kan den ha allmänintresse för släktforskare med anförvanter i USA. Ladda ner den i sin helhet genom att klicka på länken Burg_Upplysningar_for_utwandrare_till_Amerika.

Margareta Lagermans artikel om S.J.A. Burg ”A Swedish Shoemaker Makes a New Life in America” finns publicerad i Swedish American Genealogist 2018:2.

Om skriften finns att läsa under rubriken Hon tog upp jakten på flyktig emigrantagent på Rötter.

Hållnäs församling
Avskrift av Hållnäs församlings i Uppland födelse-, död- och vigselböcker 1664-1800 finns på Per Göran Olssons hemsida förutom hans egna släktforskning.

Hans Högmans släktforskning
På sin hemsida presenterar Hans Högman sin släktforskning bl.a. i form av antavlor och rör framför allt Medelpad, Ångermanland samt Södermanland. En förteckning finns även över orter och släkter han forskar på. Han har även med några lokalhistoriska händelser från Sundsvall med omnejd som kan ha påverkat hans släkts anor i dessa trakter. Han ger även allmän information om svensk historia, inte minst svensk militärhistoria där han har en hel del material om indelningsverket, det ständiga knekthållet och båtsmanshållet mm. Hans webbsajt är uppdelad i tre delar; Släktforskning, Historia och Militaria, se Hans Högmans släktforskning
Sidorna om den svenska utvandringen till USA finns även på engelska, se The Emigration from Sweden to the USA

Rikshäroldens resa till Danmark
Rikshärolden Nils Nilsson Lindegreens berättelse från den 26 maj 1666 om sin resa till Danmark 1644 återges här av vår medlem Ullalena Wallhed. Rikshärolden var hennes ffffmmmmfmf. Det var en lång, intressant och farofylld resa och berättelsens inledning publicerades i an-tecknat nr 3 – 2019 men återges här i sin helhet liksom den instruktion som rikshärolden fick av drottning Kristina för sitt uppdrag. Rikshäroldens resa Danmark

INSTRUCTION resa Danmark