Dragontorp i Valla, Övergran. Bild privat.

Facebook för släktforskare

Dragon Johan Karlberg, Valla, Övergran

Facebook har blivit ett mycket användbart verktyg för oss släktforskare i och med att det där växt upp ett stort antal diskussionsgrupper med släktforskning som inriktning. Detta gäller oavsett om du är intresserad av att använda Facebook på det traditionella sättet, alltså som en öppen dagbok för dina utvalda vänner, eller inte. Facebook-grupperna är en helt separat funktion som inte kräver att du är aktiv på Facebook för övrigt.
Här nedan finns en lista med nyttiga Facebook-grupper för släktforskaren. Om du är inne i Facebook når du grupperna lättast genom att skriva in gruppens namn i sökfältet längst upp till vänster på den blå menyraden och sedan klicka på länken till den grupp du är intresserad av. Du går med i gruppen genom att trycka på knappen ”+Gå med i grupp”. De flesta grupper är s.k. slutna grupper vilket innebär att det går ett meddelande till gruppens administratör som först måste godkänna dig som medlem i gruppen. Därför kan det ta någon dag innan du kommer med i gruppen och kan se inläggen i den.
Du som inte använt Facebook tidigare hittar lite mer anvisningar och råd längre ned på den här sidan.

Facebookgrupper för släktforskare

Sollentuna Släktforskare
Det är vår egen grupp där föreningens medlemmar samt andra intresserade boende i Sollentuna är välkomna.    https://www.facebook.com/groups/740526902712831/

Släktforskning
En stor grupp med många aktiva. Många intressanta diskussioner och många hjälpsamma medlemmar. Ställ en fråga och få svar snabbt. Titta gärna på andra som ställt frågor för att se vilken information de brukar bifoga frågor.

Släktforskning för noviser
Namnet till trots en mycket bra grupp som liknar den ovan.

Släktforskning på silverfat
Här kan man be andra om mer omfattande hjälp.

Genealogiska föreningen
Gruppnamnet säger allt.

DNA-anor
En grupp angående DNA-forskning där man kan lära sig mycket i det ämnet.

Släktforskning i Örebro län
Gruppnamnet säger allt.

Dalarötter – Släktforskning i Dalarna
Gruppnamnet säger allt.

Släktforskning i Östergötland
Gruppnamnet säger allt.

My ancestors are from SMÅLAND
Gruppnamnet säger allt.

Swedish/American People Search
Amerikaner söker svenskar och vice versa.

Swedish American Genealogy Group
Amerikaner med svenska rötter och svenskar med emigrerade släktingar.

Antavlan
Behandlar just antavlor.

Släktforskning – Gravstenar – arkiven berättar
Här kan man bland annat ge/få hjälp med att till exempel hitta eller fotografera gravstenar.

Släktforskarens marknadsplats
Grupp för köp och sälj av sådant som är relaterat till släktforskning.

Släktskatter från källare och vindsutrymmen
Här visar folk upp och diskuterar sina ”släktskatter”.

Det finns säkert många fler grupper…

För dig som inte använt Facebook tidigare

Skapa konto på Facebook

Först av allt måste du skaffa ett Facebook-konto om du inte redan har det. Det gör du genom att gå in på www.facebook.com, uppge namn, födelsedatum, epostadress, kön och lösenord (eventuellt något mer) och sedan klicka på ”Gå med”.
Sedan följer några steg, bland annat ”lägg till vänner” eller liknande. Om du är osäker på hur du vill använda Facebook framöver kan du gå förbi detta nu. Inget av detta behövs för att kunna använda grupperna. Klicka bara på ”nästa” till dess att du får beskedet att kontot är skapat.
När detta är klart går man in på det epostkonto man angivit och öppnar den epost som kommit från Facebook. Där finns det en länk med texten ”Bekräfta epostadress” eller liknande, som man ska klicka på. Sedan är registreringen klar. Allt detta tar troligen bara 5-10 minuter.

Vad syns om mig på Facebook?

Andra Facebook-användare kan söka på ditt namn och se om du finns med eller inte. Den som söker kan se foto, bostadsort, arbetsplats etc. förutsatt att du lagt upp detta i din profil. Födelsedatum respektive epostadress visas inte publikt såvida du inte går in i inställningar och bestämmer att det ska synas. Däremot går det att skicka ett meddelande eller en vänförfrågan till dig.
För att kunna se mer information måste det finnas en vänrelation. D.v.s. en person skickar en vänförfrågan till någon och denne måste i sin tur acceptera vänförfrågningen. I och med det kan de se varandras inlägg och annan information som de lägger upp. Vill du att även andra ska kunna se informationen, t.ex. dina vänners vänner, så kan du gå in i inställningar och justera det.
Det är alltså bara dina vänner som kan se din personliga information. Därför ska man aldrig acceptera vänförfrågningar från personer som man inte är säker på att man känner.