Häger vid Råstasjön. Foto: Rolf Olsson.

Kontakt

Konfirmand 1897. Rolf Olssons bild.

Oss i styrelsen når du på:  info@sollentunaslaktforskare.se

Swedish_FB_FindUsOnFacebook-114

Styrelse 2023

Ordförande: Marianne Ljungström

Vice ordförande: Kaj Höglander

Sekreterare: Agneta Berghem

Kassör: Kjell Hassel

Ledamöter: Camilla Wetzel, Owe Lindquist och Per-Göran Olsson.

Revisorer 2023

Lars Nilsson och Christer Grunder

Gun Wulff, revisorssuppleant

Valberedning 2023

Vakant

Redaktionskommitté för an-tecknat

Agneta Svensson, Margaretha Vinterholt, Agneta Berghem, Birgitta Hassel, Camilla Wetzel