Ulriksdals slott vid Edsviken. Foto: Rolf Olsson

Verksamhet

Kjell Hassels foto.

Verksamhetsberättelse 2023

2024-02-20 Verksamhetsberättelse 2023

Ladda ner i PDF-format.

Verksamhetsplan 2024

Vi planerar för fysiska medlemsmöten och om det inte är möjligt så kommer vi att ha våra
sammankomster digitalt med verktyget Zoom.
Mötestillfällen
Under året planerar vi ett antal mötestillfällen med föredrag och caféer förutom årsmötet samt
för ett medlemsmöte i december.
Släktforskningens dag
Den 20 januari anordnar vi Släktforskningens dag initierad av Sveriges Släktforskarförbund.
Vi har släktforskarhjälp och tips om hur man börjar släktforska samt hur man kommer vidare i
sin släktforskning. Vi visar olika släktforskarprogram, databaser och visar hur man tolkar sitt
DNA-resultat. Vi vänder oss såväl till våra medlemmar som till andra intresserade
släktforskare. Vi har även föredrag om hur man kommer igång med sin släktforskning.
Evenemanget äger rum i Sollentunasalen i Turebergshuset.
Nybörjarkurs i att börja släktforska
Vi erbjuder en nybörjarkurs i släktforskning som ges vid 5 kurstillfällen à 3 timmar. Start 28
februari. Om intresse finns kan kursen återkomma i höst.
Nyfiken på släktforskning – Öppet Hus
Vi kommer att anordna Öppet Hus i oktober. Vi ger hjälp och tips hur man börjar släktforska
och hur man kommer vidare i sin släktforskning. Vi vänder oss såväl till våra medlemmar
som till andra intresserade släktforskare. Vi informerar om vår förening och har föredrag om
hur man kommer igång med sin släktforskning.
Evenemanget äger rum på Turebergshuset.
Släktforskarstöd
Släktforskarhjälpen erbjuder vi under dagtid vardagar vid släktforskardatorn på Sollentuna
bibliotek i Turebergshuset.
Studiebesök
Vi planerar för ett antal studiebesök under året.
an-tecknat
Medlemsbladet an-tecknat kommer att ges ut med fyra nummer under året.
Hemsidan
Hemsidan har varit igång sedan 2012 och det pågår ett ständigt arbete med att göra
förbättringar och uppdateringar. Under fliken ”Evenemang” beskrivs våra kommande
evenemang. Påminnelser om våra evenemang skickas via e-post till de medlemmar som
lämnat sin e-postadress
Marknadsföring
Föreningen annonserar gratis i Sollentuna kommuns digitala kulturkalender samt på
kommunens och bibliotekets anslagstavlor. Anslagstavla saknas i Turebergshuset. Vidare
marknadsför vi våra aktiviteter i Sveriges Släktforskarförbunds kalendarium. Vi annonserar
även våra evenemang på Upplands Väsbys bibliotek samt i Sollentuna kommuns
Aktivitetskalender för 65+ personer. Vi annonserar även på Studieförbundet Vuxenskolans
hemsida.
Andra föreningar
Vi kommer att ha kontakt med andra föreningar i Sollentuna för att om möjligt besöka dem
och informera om vår förening och våra aktiviteter. Även skolor som vill att vi berättar om
släktforskning kan vara aktuella att besöka.
Vi har kontakt med andra släktforskarföreningar i Stockholms- Södermanlands- och
Upplands-området med vilka vi utbyter medlemstidningar.
Facebook
Vi har en egen grupp på Facebook ”Sollentuna Släktforskare”. Där marknadsför vi våra
evenemang och tipsar om nyheter med mera. Vidare vill vi att den kan fungera som ett
diskussionsforum för släktforskning.
Släktforskardagar
Vår förening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Varje år deltar vi i Riksstämman och
de efterföljande släktforskardagarna. Här träffas många föreningar från hela Sverige. Under
släktforskardagarna kan man lyssna på föredrag och träffa utställare som berättar om
släktforskning och dess hjälpmedel för både erfarna släktforskare och nybörjare. I år äger
evenemanget rum i Malmö den 23 – 25 augusti.
I mars arrangeras en samrådskonferens digitalt inför den kommande Riksstämman och vi
deltar.
Vi har samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Styrelsen i januari 2024