Ulriksdals slott vid Edsviken. Foto: Rolf Olsson

Verksamhet

Kjell Hassels foto.

Verksamhetsberättelse 2022

2022-12-31 Verksamhetsberättelse.docx

Ladda ner i PDF-format.

Verksamhetsplan 2023

Vi planerar för fysiska medlemsmöten och om det blir pandemirestriktioner så kommer vi att ha våra sammankomster digitalt med verktyget Zoom. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mötesaftnar
Under våren planerar vi fyra mötesaftnar med föredrag, förutom årsmötet, och under hösten tre till fyra. Vi planerar också för ett medlemsmöte i december.

Släktforskningens dag
Den 21 januari anordnar vi Släktforskningens dag initierad av Sveriges Släktforskarförbund. Vi har släktforskarhjälp och tips om hur man börjar släktforska samt hur man kommer vidare i sin släktforskning. Vi visar olika släktforskarprogram, databaser och visar hur man tyder sitt DNA-resultat. Vi vänder oss såväl till våra medlemmar som till andra intresserade
släktforskare. Vi har även föredrag om hur man kommer igång med sin släktforskning. Evenemanget äger rum i Tintomararummet och Amorinasalen.

Nybörjarkurs i att börja släktforska
Vi erbjuder en nybörjarkurs i släktforskning som ges vid 5 kurstillfällen à 3 timmar. Start 1 mars. Om intresse finns kan kursen återkomma till hösten.

Nyfiken på släktforskning – Öppet Hus
Vi kommer att anordna Öppet Hus i november. Vi ger hjälp och tips hur man börjar släktforska och hur man kommer vidare i sin släktforskning. Vi vänder oss såväl till våra medlemmar som till andra intresserade släktforskare. Vi informerar om vår förening och har föredrag om hur man kommer igång med sin släktforskning. Släktforskardatorn är bemannad för att ge forskarhjälp. Evenemanget äger rum på Sollentuna bibliotek.

Släktforskarstöd
Släktforskarstöd erbjuder vi under dagtid vardagar vid släktforskardatorn på Sollentuna bibliotek och i samband med våra caféer. Datum och tid anslås på vår hemsida.

Släktforskarcafé
Vi planerar ett antal släktforskarcaféer spridda under året.

Studiebesök
Vi planerar för ett antal studiebesök under året.

an-tecknat
Medlemsbladet an-tecknat kommer att ges ut med fyra nummer under året.

Hemsidan
Hemsidan har varit igång sedan 2012 och det pågår ett ständigt arbete med att göra förbättringar och uppdateringar. Under fliken ”Evenemang” beskrivs våra kommande evenemang. Påminnelser om våra evenemang skickas via e-post till de medlemmar som lämnat sin e-postadress

Marknadsföring
Föreningen annonserar gratis i Sollentuna kommuns digitala kulturkalender samt på kommunens och bibliotekets anslagstavlor. Vidare marknadsförs våra aktiviteter i Rötters kalendarium. Vi annonserar även våra evenemang på Upplands Väsbys bibliotek samt i Sollentuna kommuns Aktivitetskalender för 65+ personer.

Andra föreningar
Vi kommer att ha kontakt med andra föreningar i Sollentuna för att om möjligt besöka dem och informera om vår förening och våra aktiviteter. Även skolor som vill att vi berättar om släktforskning kan vara aktuella att besöka.
Vi har kontakt med andra släktforskarföreningar i Stockholms- Södermanlands- och Upplands-området med vilka vi utbyter medlemstidningar.

Vi kommer att medverka den 25 mars i en Släktforskarmässa i Genealogiska föreningens
lokaler.

Facebook
Vi har en egen grupp på Facebook ”Sollentuna Släktforskare”. Där marknadsför vi våra evenemang. Vidare vill vi att den kan fungera som ett diskussionsforum för släktforskning.

Släktforskardagar
Vår förening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Varje år deltar vi i Riksstämman och de efterföljande släktforskardagarna. Här träffas många föreningar från hela Sverige. Under släktforskardagarna kan man lyssna på föredrag och träffa utställare som berättar om släktforskning och dess hjälpmedel för både erfarna släktforskare och nybörjare. I år äger evenemanget rum i Östersund den 26 – 27 augusti.

I mars arrangeras en samrådskonferens digitalt inför den kommande Riksstämman och vi deltar.
Styrelsen i januari 2023