Sollentuna kyrka. Foto: Rolf Olsson.

Hjälpmedel för släktforskningen

Bilden tillhör B-M Sjöquist

Forskarguide

Sollentuna Släktforskare har gjort denna introduktion som kan hjälpa dig att komma igång med din släktforskning. Öppna PDF-filen genom att klicka på texten.
Börja Släktforska

Sollentuna Bibliotek / Forskardatorn

På Sollentuna Bibliotek finns många resurser för din släktforskning som du kan använda utan kostnad. Förutom att du kan läsa/låna böcker om släktforskning finns där också en släkforskardator med de vanligaste programmen och söktjänsterna. Hjälpmedel som markerats med   på denna sida finns på bibliotekets släkforskardator, som bokas i en pärm på biblioteket.

Kyrkböcker m.m. på internet

Det finns flera tjänster på internet där man kan komma åt arkivhandlingar. De kostar cirka 1 000 – 2 000 kronor per år att abonnera på, men testa gärna på biblioteket innan du bestämmer dig. Klicka på länkarna nedan för mer information:
ArkivDigital
Digitala forskarsalen, RA (numera gratis) 
Ancestry (Medlemmar i föreningen har 25 % rabatt på Ancestrys World Deluxe årsabonnemang, specialerbjudande)

Databaser, DVD-skivor och USB-stickor

Sveriges Befolkning.   Folkräkningar som gäller specifika årtal. Finns för årtalen 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 och 2000. Alla t.o.m. 1930 kan man komma åt via Digitala forskarsalen på internet medan de nyare från och med 1930 enbart finns att köpa som DVD-skivor. Folkräkningarna 1940, 1950, 1960, 1970, 1975, 1980 1985 och 1990 kan man komma åt via internet hos Arkiv Digital.

Arkiv Digital har också ett register som heter Befolkningen i Sverige 1800-1947.   Det baserar sig på husförhörslängderna och församlingsböckerna under den tiden. Det registret kan ge länkar direkt till dessa originalkällor.

Sveriges Dödbok. En abonnemang på www.rotter.se eller USB som innehåller uppgifter om avlidna personer. Den allra senaste utgåvan är nr 9.  Den innehåller namn, födelseort, dödsort, adress, civilstånd samt datum för födelse, död och civilståndsändring för 15,4 miljoner döda mellan 1815–2022.
USBn fungerar inte direkt på Mac , men abonnemanget på www.rotter.se  funkar både på pc och mac samt på surfplatta . Mer information om vilken dödboksversion som passar dig     https://www.rotter.se/senaste-nytt/4264-vilken-dodboksanvandare-ar-du-guide-till-vilken-av-dodboksversionerna-du-har-storst-nytta-av       Använd föreningskoden som ger 100kr rabatt vid köp av abonnemanget av Sveriges dödbok 9 

Begravda i Sverige Information om personer som begravts i Sverige. Finns att köpa som DVD-skiva.

Rotemansarkivet Stockholms innevånare 1878 – 1926 är komplett med hela Stockholm och kan även köpas som USB. En tidigare version finns gratis på internet hos Stockholms Stadsarkiv.

Svenska ortnamn En databas över äldre och nyare ortnamn kopplade till län, kommun och församling. Finns att köpa som DVD-skiva.

C.M. Rosenberg Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige. Innehåller uppgifter om drygt 65.000 platser i Sverige vid tiden omkring 1880. Finns att köpa som DVD-skiva.

Lantmäteriets historiska kartor Finns på Lantmäteriets hemsida. Det är gratis att söka och titta på kartorna, men egna kopior måste beställas från Lantmäteriet.

Emibas Emigrantregister för Sverige omfattar ca tre fjärdedelar av alla emigranter från Sverige, nära 1,1 miljoner emigranter från mer än 2.300 församlingar.

Emigranten Populär Innehåller flera databaser med information om emigranter huvudsakligen till Nordamerika. Finns att köpa som DVD-skiva.

Vallonskivan Person- och släktuppgifter för vallonättlingar, deras familjer och närmaste släktingar i Sverige. Finns att köpa som USB.

Smedskivan Person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst från 1700-talet. Finns att köpa som USB.

Svenska Järnstämplar En förteckning över ca 2700 järnstämplar från ca 1000 verkstäder. Finns att köpa som DVD-skiva.

Paleografi Ett digitalt läromedel i handskriftsläsning. Finns att köpa som DVD-skiva.

Kyrkobokföringsstatistik En beskrivning av pastorsämbetenas arbetsuppgifter fram t.o.m. 30 juni 1991. Finns att köpa som DVD-skiva.

Markeringen att materialet finns på bibliotekets släktforskardator betyder att det finns åtkomst därifrån, vilket ibland kan innebära en länk till internet eller åtkomst via SVAR. De DVD-skivor som är installerade på släktforskardatorn är inte alltid den allra senaste utgåvan.

DVD-skivorna och USB-stickorna kan köpas i Rötterbokhandeln, där man som medlem i Sollentuna Släktforskare får rabatt eftersom vår förening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Där finns också många fler CD/DVD-skivor.

Fotografisamlingar

På nätet finns ett antal sajter med bilder som kan vara av intresse för släkt- och hembygdsforskare. Även i många bibliotek och arkiv finns fotografier samlade som ännu inte digitaliserats. I nedanstående länk finns några samlingar listade: Fotografisamlingar