Edsbergs slott. Foto: Rolf Olsson.

Forskarstöd

Sollentuna Släktforskare erbjuder forskarstöd i samarbete

med Sollentuna Bibliotek

Barnen Stina-Lisa-Anna-Olle-Tomtgården Töjnan 1921

Föreningen erbjuder inledande handledning till medlemmar som önskar söka sina släktingar i digitala kyrkoböcker och folkräkningsregister. Forskarstödet är givetvis även öppet för den som har kört fast i sina efterforskningar och behöver hjälp att komma vidare.

Avsikten med handledningen är att ge den intresserade en möjlighet att fortsätta sökandet hemma eller på bibliotekets forskardator. Vi informerar om tillgängliga programvaror för släktforskning samt demonstrerar hur man praktiskt söker i kyrkböckerna och i folkräkningsregistren.

Forskarstödet sker vid släktforskardatorn på biblioteket i Sollentuna centrum. Det erbjuds kostnadsfritt under maximalt två tillfällen (55 min) per person och termin, under våren 2024: 11 januari, 1 februari, 22 februari,14 mars, 4 april, 25 april och 23 maj.

OBS! Bokning ska göras i förväg via nätet. Klicka på följande länk www.boka.se/SollentunaSlaktforskare för att komma till bokningssidan. Sök sedan upp något av ovanstående datum i bokningskalendern så ser du om det finns lediga tider att boka. Ge en kort beskrivning av vad du behöver hjälp med så att vi kan bemanna forskarstödet med rätt kunskap.

Kom ihåg att lämna återbud senast dagen innan om du inte kan komma vid bokad tid. Använd då den länk som fanns i den bokningsbekräftelse du fick via epost vid bokningstillfället.

OBS! Vid mycket sena bokningar (efter kl. 16 dagen innan) kan vi inte garantera att någon handledare finns på plats.

Eftersom vi börjat använda ett nytt bokningssystem ser vi gärna att du meddelar oss eventuella problem eller andra synpunkter runt bokningsproceduren. Skicka då en epost till info@sollentunaslaktforskare.se

Om alla erbjudna tider är fullbokade: Ett tips är att då gå in på föreningens Facebook-grupp, Sollentuna Släktforskare, och kort beskriva vad du behöver hjälp med. Då kanske det kan ordna sig ändå. Se mer om vår grupp och andra grupper för släktforskare under fliken FACEBOOK. Ett annat tips är att besöka ett av föreningens släktforskarcaféer. Där finns oftast kunniga medlemmar som kan ge en hjälpande hand.

Annonsering om datum för forskarstöd görs även i föreningens medlemsblad an-tecknat.