Ulriksdals slott vid Edsviken. Foto: Rolf Olsson

Släktforskararkiv

Här publiceras dokument som kan vara av intresse för släktforskningen vilka gjorts tillgängliga av föreningens medlemmar eller samarbetspartners.

Upplysningar för utwandrare till Amerika
Den lilla skriften ”Upplysningar för utwandrare till Amerika” skriven av S.J.A. Burg utkom 1860. Vår medlem Margareta Lagerman råkade av en händelse på den, blev intresserad och renskrev den. Då många svenskar utvandrade till Amerika på 1800-talet kan den ha allmänintresse för släktforskare med anförvanter i USA. Ladda ner den i sin helhet genom att klicka på länken Burg_Upplysningar_for_utwandrare_till_Amerika.

Margareta Lagermans artikel om S.J.A. Burg ”A Swedish Shoemaker Makes a New Life in America” finns publicerad i Swedish American Genealogist 2018:2.

Hållnäs församling
Avskrift av Hållnäs församlings i Uppland födelse-, död- och vigselböcker 1664-1800 finns på Per Göran Olssons hemsida förutom hans egna släktforskning.