Jungfruholmen    Foto: Rolf Olsson

Jungfruholmen Foto: Rolf Olsson

Sollentuna Släktforskare

Välkommen torsdagen den
5 februari 2015 till Föredrag av Hans Bjernevik: Digitala bilder i släktforskningen.
Se vidare under fliken Verksamhet/Kalendarium!

Föreningens syfte är att söka, bevara och förmedla kunskap om tidigare generationer till kommande.

Föreningen främjar intresset för släktforskning genom att
– öka kännedomen om forskningens medel och metoder
– samarbeta med andra organisationer för släktforskning
– samarbeta med bland annat arkiv och bibliotek
– stödja släktforskning genom föreläsningar, kurser, forskarstöd och utställningar.

Läs mer under fliken Om Föreningen!

Sollentuna släktforskare är ansluten till Sveriges Säktforskarförbund