Sollentuna kyrka i snöoväder. Foto: Rolf Olsson.

Välkommen till Sollentuna Släktforskare

Välkommen till vårens första evenemang: Släktforskningens dag den 19 januari på Sollentuna bibliotek. Tema i år är Fotografiet i släktforskningen. Hembygdsföreningen kommer att visa bilder ur kommunens bildarkiv. Se mer information under fliken EVENEMANG!
Styrelsen