Stockholms-slott-vaktparad. Foto: Rolf Olsson

Stockholms-slott-vaktparad. Foto: Rolf Olsson

Välkommen till Sollentuna Släktforskare

 

Foto: Rolf Olsson

Foto: Rolf Olsson

Den 24 april hade vi ett intressant föredrag om gamla handstilar med Ulf Berggren, som gav lite tips på hur man tyder en del bokstäver. Det är mycket svårt att läsa gamla handstilar, men det finns hjälpmedel. Ulf kommer att hålla i en kurs i hur man tyder gamla handstilar från 1600-, 1700- och 1800-talet för vår förening i höst. Denna kursomgång är nu fullbokad. Om tillräckligt intresse finns, kommer föreningen försöka erbjuda en ny kursomgång längre fram. Läs mer under fliken Evenemang!

Vi tackar vår medlem Rolf Olsson för hans fina bilder som vi får använda på hemsidan.

I år är släktforskardagarna i Halmstad och de äger rum den 26-27 augusti, temat är ” Vägar till Västerhavet”, se under fliken”Tips”.

Vi önskar er en trevlig sommar!

Styrelsen