Edsbergs slott vid Edsviken  -  Foto: Rolf Olsson

Edsbergs slott vid Edsviken - Foto: Rolf Olsson

Välkommen till Sollentuna Släktforskare

Nu har hösten kommit och med den alla vackra färger i naturen.
Hösten för med sig en del förändringar och vi är nu i full gång att göra några ändringar på hemsidan. Den största förändringen är att vi håller på att skapa en kalender. Det innebär att det blir tydligare att se våra kommande evenemang och även vad vi gjort tidigare under året. Det finns två nya flikar, dels Facebook, dels Pressklipp. Den senare är under utveckling och kommer att visa artiklar som har skrivits om oss i lokalpressen i Sollentuna. Detta har fört med sig att fler och fler har uppmärksammat att det finns en släktforskarförening i kommunen och det har vi märkt av.

Margaretha Vinterholt
Ordförande