Välkommen till Sollentuna Släktforskare

Nu har vi digitaliserat oss och har redan haft flera föredrag och släktforskarcaféer som videomöten och det tycker vi har fungerat bra. Under våren erbjuder vi ett spännande program med hjälp av Zoom, se under fliken Evenemang. Alla medlemmar får via e-post inbjudan med länk för uppkoppling från dator till föredrag och caféer. Icke-medlemmar kan i förväg anmäla sig till föredrag och caféer på info@sollentunaslaktforskare.se för att få länken. Föredragen kostar 50 kr för icke-medlemmar. Redan 20 minuter före videomötena kan du börja testa att din uppkoppling fungerar. Väl mött!

STYRELSEN