Nyckelpiga. Foto: Rolf Olsson

Välkommen till Sollentuna Släktforskare

 

Kjell Hassels foto

På grund av den rådande situationen var vi nödsakade att ställa in nästan alla vårens planerade aktiviteter. De två DNA-kurserna den 7 och 8 april kunde dock genomföras som videomöten. De goda erfarenheterna från dem har fått oss att erbjuda höstens föredrag och släktforskarcafé som videomöten. Medlemmarna kommer att via e-post få inbjudan med länk för uppkoppling från dator till föredragen. Icke-medlemmar kan i förväg anmäla sig till info@sollentunaslaktforskare.se för att få länken för 50 kr. Före föredragen kommer tillfälle för testuppkoppling att finnas.
STYRELSEN