Välkommen till Sollentuna Släktforskare

Rallare på Viby gård. Sollentuna kommuns bildarkiv

Under våren erbjuder vi ett spännande program med hjälp av Zoom, se under fliken Evenemang. Alla medlemmar får via e-post inbjudan med länk för uppkoppling från dator till föredrag och caféer. Icke-medlemmar kan i förväg anmäla sig på info@sollentunaslaktforskare.se för att få länken. Föredragen kostar 50 kr för icke-medlemmar. Hjälp att komma igång med Zoom får du under fliken TIPS (mitt på sidan). Längst ner på samma flik finns en notis om att en Esselte Mini-CAT mikrokortsläsare bortskänkes. Väl mött på våra evenemang!
STYRELSEN