Edsbergs slott vid Edsviken. Foto: Rolf Olsson

Välkommen till Sollentuna Släktforskare

Nyheter på hemsidan:
Artiklar fr.o.m. 1999 är utlagda med länkar till an-tecknat som är äldre än två år. Se under fliken VERKSAMHET/ANTECKNAT!
”Upplysningar för utwandrare till Amerika” skriven av S.J.A. Burg utkom 1860. Många intressanta tips av olika slag för utvandrare. Se under fliken SLÄKTFORSKNING/TIPS!
Styrelsen