Välkommen till Sollentuna Släktforskare

Rallare på Viby gård. Sollentuna kommuns bildarkiv

Under hösten erbjuder vi ett spännande program, antingen med Zoom som tidigare, eller om möjligt, som fysiska möten, se under fliken Evenemang. Alla fullvaccinerade (2 doser) är välkomna till de fysiska mötena! Till de digitala föredragen och caféerna får alla medlemmar via e-post inbjudan med Zoom-länk. Icke-medlemmar kan i förväg anmäla sig på info@sollentunaslaktforskare.se för att få länken. Föredragen kostar 50 kr för icke-medlemmar. Hjälp att komma igång med Zoom får du under fliken TIPS (mitt på sidan). Väl mött på våra evenemang!
STYRELSEN