Edsbergs slott vid Edsviken. Foto: Rolf Olsson

Välkommen till Sollentuna Släktforskare

Välkommen till föredrag om hur man forskar i Östersjöområdet den 16/10 och Öppet hus den 20/10. Läs mer under fliken VERKSAMHET/EVENEMANG!
Nyheter på hemsidan:
Artiklar fr.o.m.1999 är utlagda med länkar till an-tecknat som är äldre än två år. Se under fliken VERKSAMHET/ANTECKNAT!
”Upplysningar för utwandrare till Amerika” skriven av S.J.A. Burg utkom 1860. Många intressanta tips av olika slag för utvandrare. Se under fliken SLÄKTFORSKNING/TIPS!
Styrelsen