Laddar Evenemang
Hitta Evenemang

Evenemangsvynavigation

Kommande Evenemang

Evenemang List Navigering

mars 2021
Arrangör
Logga_m_vux

Oäkta barn – fader okänd

2 mars kl. 18:00 - 20:00
Videomöte,

Oäkta barn – fader okänd är ett klassiskt släktforskarproblem som de flesta släktforskare någon gång stöter på. Fram till 1864 var det straffbart att ha utomäktenskapliga förbindelser. Historiskt var det kvinnan som drabbades av samhällets straff, medan mannen ofta kom undan. Föreläsningen belyser frågan runt oäkta barn; socialt, juridiskt och vilka källor man kan söka i. Vidare ges en historisk tillbakablick hur samhället såg på det oäkta barnet och dess moder. Se även Calle Lindströms Litteraturtips oäkta barn Calle Lindström, släktforskare sedan…

Föredraget hålls som videomöte. Fritt inträde för medlemmar som får inloggningsuppgifter utan föranmälan. Övriga entré 50 kr. Icke medlemmar anmäler sig i förväg till info@sollentunaslaktforskare.se.
Mer information »
Arrangör
Sollentuna-logo-pms286

Årsmöte

16 mars kl. 18:00 - 19:00
Videomöte,

Nu är det dags för 2021 års årsmöte som denna gång blir ett videomöte. Vi ska välja ordförande och styrelse samt besluta om 2022 års medlemsavgift. Årsmötet ska även godkänna verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för 2020 samt fastställa verksamhetsplan och budget för kommande året. Motioner ska vara inlämnade senast söndagen den 31 januari till ordföranden, via brev eller e-post info@sollentunaslaktforskare.se.  

Mer information »
Arrangör
Logga_m_vux

Skogsfinnar – inhemsk migration på 1500-talet och början av 1600-talet

23 mars kl. 18:00 - 20:00
Videomöte,

Föredrag av Marie Andersen som berättar om den skogsfinska migrationen till de svenska skogarna. Deras vilja att flytta berodde på förhållandena i Finland, men också möjligheten till mark och skattelättnader i Sverige. Levnadssättet skiljde sig från omgivningen vad gällde språk, byggnader och sätt att bruka marken. De har lämnat många spår i domstolsprotokollen, då deras intåg inte var problemfritt i förhållande till den bofasta befolkningen.  

Föredraget hålls som videomöte. Fritt inträde för medlemmar som får inloggningsuppgifter utan föranmälan. Övriga entré 50 kr. Icke medlemmar anmäler sig i förväg till info@sollentunaslaktforskare.se.
Mer information »
april 2021
Arrangör
Logga_m_vux

Maritim historia

13 april kl. 18:00 - 19:00
Videomöte,

Lars Ericson Wolke är professor i historia, särskilt militärhistoria. Han har skrivit ett antal populärvetenskapliga böcker och artiklar om Sveriges historia och militärhistoria.

Föredraget hålls som videomöte. Fritt inträde för medlemmar som får inloggningsuppgifter utan föranmälan. Övriga entré 50 kr. Icke medlemmar anmäler sig i förväg till info@sollentunaslaktforskare.se.
Mer information »
maj 2021
Arrangör
Logga_m_vux

Svenskar i Österled

4 maj kl. 18:00 - 19:00
Videomöte,

Föredrag av Kjell Petterson som berättar om sina anfäders emigration till S:t Petersburg och flykt därifrån. Den stora emigrationsvågen under andra hälften av 1800-talet gick ju västerut till Amerika. Mindre känt är att många svenskar även sökte sig österut i sökandet efter en bättre framtid. Berättelsen följer sex bröder och en syster som emigrerar från Sverige till Sankt Petersburg på 1870-talet. Där startar de en mekanisk verkstad som med tiden växer till en motorfabrik med över 300 anställda. Vi får en…

Föredraget hålls som videomöte. Fritt inträde för medlemmar som får inloggningsuppgifter utan föranmälan. Övriga entré 50 kr. Icke medlemmar anmäler sig i förväg till info@sollentunaslaktforskare.se.
Mer information »
+ Exportera evenemang