DNA

Släktforskning med DNA

OBS! Tulldeklaration är nu nödvändig för försändelser med DNA-tester till Usa , se CN22_tulldeklaration_DNA
Se även information på Rötters hemsida

Flera företag erbjuder DNA-test:

FamilyTree DNA, FTDNA

MyHeritage

Ancestry DNA

23andME

Från Ancestry DNA kan man ta ut sitt testresultat i en fil som går att överföra till till de tre andra bolagen. Från FTDNA kan man ta ut sitt testresultat i en fil som går att överföra till MyHeritage.

På Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogis hemsida finns mycket nyttig information om släktforskning med DNA, se SSGG