Skeppsholmen, Stockholm. Foto: Rolf Olsson

Hjälpmedel för släktforskningen

BM Sjöquists foto

Forskarguide

Sollentuna Släktforskare har gjort denna introduktion som kan hjälpa dig att komma igång med din släktforskning. Öppna PDF-filen genom att klicka på texten.
Börja Släktforska

Sollentuna Bibliotek / Forskardatorn

På Sollentuna Bibliotek finns många resurser för din släktforskning som du kan använda utan kostnad. Förutom att du kan läsa/låna böcker om släktforskning finns där också en släkforskardator med de vanligaste programmen och söktjänsterna. Hjälpmedel som markerats med   på denna sida finns på bibliotekets släkforskardator, som bokas i en pärm på biblioteket.

Kyrkböcker m.m. på internet

Det finns flera tjänster på internet där man kan komma åt arkivhandlingar. De kostar cirka 1 000 – 2 000 kronor per år att abonnera på, men testa gärna på biblioteket innan du bestämmer dig. Klicka på länkarna nedan för mer information:
Arkiv Digital
SVAR
Ancestry

Databaser och DVD-skivor

Sveriges Befolkning.   Folkräkningar som gäller specifika årtal. Finns för årtalen 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1930, 1950, 1960, 1970, 1980 och 1990. Alla t.o.m. 1930 kan man komma åt via SVAR på internet medan de nyare från och med 1970 enbart finns att köpa som DVD-skivor. Folkräkningarna 1950 och 1960 kan man komma åt via internet hos Arkiv Digital. Folkräkningen 1960 kräver dock ett utvidgat s.k. ”Allt-i-ett-abonnemang” som inte finns på biblioteket.

Arkiv Digital har också ett register som heter Befolkningen i Sverige 1880-1920. Det baserar sig på husförhörslängderna och församlingsböckerna under den tiden. Det registret kan ge länkar direkt till dessa originalkällor. Även detta register kräver ett utvidgat s.k. ”Allt-i-ett-abonnemang”.

Sveriges Dödbok. En DVD-skiva som innehåller basuppgifter om avlidna personer. Den allra senaste utgåvan nr 7 är en förhandsversion, som täcker tiden 1860-2016. I förhandsutgåvan saknas ungefär en tredjedel av alla döda från 1860-1900, och databasen är även i övrigt under komplettering och bearbetning, så det förekommer dubbletter, tveksamheter och ostandardiserade uppgifter.

Begravda i Sverige Information om personer som begravts i Sverige. Finns att köpa som DVD-skiva.

Rotemansarkivet. Stockholms innevånare 1878 – 1926. Finns gratis på internet hos Stockholms Stadsarkiv men kan även köpas som DVD-skiva.

Svenska ortnamn En databas över äldre och nyare ortnamn kopplade till län, kommun och församling. Finns att köpa som DVD-skiva.

C.M. Rosenberg Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige. Innehåller uppgifter om drygt 65.000 platser i Sverige vid tiden omkring 1880. Finns att köpa som DVD-skiva.

Lantmäteriets historiska kartor Finns på Lantmäteriets hemsida. Det är gratis att söka och titta på kartorna, men egna kopior måste beställas från Lantmäteriet.

Emibas Emigrantregister för Sverige omfattar ca tre fjärdedelar av alla emigranter från Sverige, nära 1,1 miljoner emigranter från mer än 2.300 församlingar. Finns att köpa som CD-skiva.

Emigranten Populär Innehåller flera databaser med information om emigranter huvudsakligen till Nordamerika. Finns att köpa som DVD-skiva.

C. Grill Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket. Fakta rörande indelningsverkets organisation vid mitten av 1800-talet. Finns att köpa som DVD-skiva.

Vallonskivan Person- och släktuppgifter för vallonättlingar, deras familjer och närmaste släktingar i Sverige. Finns att köpa som DVD-skiva.

Smedskivan Person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst från 1700-talet. Finns att köpa som DVD-skiva.

Svenska Järnstämplar En förteckning över ca 2700 järnstämplar från ca 1000 verkstäder. Finns att köpa som DVD-skiva.

Paleografi Ett digitalt läromedel i handskriftsläsning. Finns att köpa som DVD-skiva.

Kyrkobokföringsstatistik En beskrivning av pastorsämbetenas arbetsuppgifter fram t.o.m. 30 juni 1991. Finns att köpa som DVD-skiva.

Markeringen att materialet finns på bibliotekets släktforskardator betyder att det finns åtkomst därifrån, vilket ibland kan innebära en länk till internet eller åtkomst via SVAR. De DVD-skivor som är installerade på släktforskardatorn är inte alltid den allra senaste utgåvan.

DVD-skivorna kan köpas i Rötterbokhandeln, där man som medlem i Sollentuna Släktforskare får rabatt eftersom vår förening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Där finns också många fler CD/DVD-skivor.