Västra Hersby. Foto: Rolf Olsson.

Västra Hersby. Foto: Rolf Olsson.

Verksamhet

Kjell Hassels Foto

Kjell Hassels Foto

Verksamhetsberättelse 2016  Ladda ner i PDF-format.

Verksamhetsplan 2017

Mötesaftnar
Vi planerar samma omfattning som tidigare år. Under våren planerar vi tre mötesaftnar, förutom årsmötet, och under hösten tre. Vi planerar också för ett medlemsmöte i december.

Släktforskningens dag
Släktforskningens dag kommer att anordnas i mars i samarbete med biblioteket. Denna dag äger rum över hela landet och infaller i år lördagen den 18 mars. Årets tema är ”Sjöfolk” och som vanligt finns vi på Sollentuna bibliotek, 1 tr upp

Öppet Hus
Traditionsenligt kommer vi att anordna Öppet Hus i oktober med liknande upplägg som förra året. Olika utställare kommer att inbjudas för att ge råd och tips hur man börjar släktforska och hur man kommer vidare i sin släktforskning. Vi vänder oss såväl till våra medlemmar som till andra intresserade presumtiva släktforskare. Vidare skall vi informera om vår förening och släktforskning i allmänhet. Släktforskardatorn är bemannad för att ge forskarhjälp.
Även i år kommer vi att ha evenemanget på Sollentuna bibliotek, 1 tr upp.

Släktforskarstöd
Släktforskarhjälpen kommer att erbjudas fem gånger på våren och fem gånger på hösten, dagtid vardagar. Se under fliken Forskarstöd!

Studiebesök
Två studiebesök kommer att arrangeras under våren och ett på hösten.

Föreningsmässan
Den av kommunen anordnade föreningsmässan i flera år i september/oktober ändrade karaktär 2015. Det anordnades ingen mässa 2016. Vi har inte fått någon information om att detta event blir av 2017. Vi vill gärna visa upp oss och kommer att deltaga om vi blir inbjudna och om vårt område passar in.

an-tecknat
Medlemsbladet an-tecknat kommer att ges ut med fyra nummer under året.

Hemsidan
Hemsidan har varit i gång sedan 2012 och det pågår ett ständigt arbete med att göra förbättringar och uppdateringar.

Släktforskardagar
Vår förening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Varje år deltar vi i Riksstämman och de efterföljande släktforskardagarna. Under släktforskardagarna kan man lyssna på föredrag och träffa utställare som berättar om släktforskning och dess hjälpmedel för både erfarna släktforskare och nybörjare. I år äger evenemanget rum i Halmstad den 25 – 27 augusti.
Den 4 – 5 mars 2017 arrangeras en samrådskonferens i Uppsala inför den kommande Riksstämman och vi deltar.

Andra föreningar
Vi kommer att ha kontakt med andra föreningar i Sollentuna för att besöka dem och informera om vår förening och våra aktiviteter. Även skolor som vill att vi berättar om släktforskning kommer vi att besöka.

Facebook
Vi har en egen grupp på Facebook ”Sollentuna Släktforskare”. Där marknadsför vi våra evenemang. Vidare kan den fungera som ett diskussionsforum för släktforskning och förhoppningsvis locka yngre släktforskare.

 

Se vidare under fliken EVENEMANG!