Göteborg Kärralund. Foto: Rolf Olsson.

Verksamhet

Kjell Hassels foto.

Verksamhetsberättelse 2019
Ladda ner i PDF-format.

Verksamhetsplan 2020

Mötesaftnar
Under våren planerar vi tre mötesaftnar med föredrag, förutom årsmötet, och tre under hösten. Vi planerar också för ett medlemsmöte i december.

Släktforskningens dag
Släktforskningens dag anordnas i januari i samarbete med Sollentuna bibliotek. Denna dag äger rum över hela landet och infaller lördagen den 18 januari och initieras av Sveriges släktforskarförbund. Årets tema är ”Officerare och soldater – deras liv och bostäder” och som vanligt finns vi på biblioteket, 1 trappa upp. Släktforskardatorn är bemannad och vi kommer att ha ett föredrag om Indelningsverket 1682-1901 och ett om hur man kommer igång med sin släktforskning.

Nyfiken på släktforskning – Öppet hus
Vi kommer att anordna Öppet hus i oktober. Olika utställare inbjuds för att ge råd och tips. Vi vänder oss såväl till våra medlemmar som till andra intresserade presumtiva släktforskare. Vi finns på Sollentuna bibliotek, 1 trappa upp. Släktforskardatorn är bemannad och vi kommer att ha korta föredrag om hur man kommer igång med sin släktforskning. Vi hjälper också till vid datorerna med olika databaser för att komma igång med släktforskningen eller komma vidare.

Släktforskarstöd
Släktforskarhjälpen kommer att erbjudas fem gånger på våren och fem gånger på hösten på släktforskardatorn på Sollentuna bibliotek.

Studiebesök
Två studiebesök planeras under året.

Släktforskarcafé
Vi planerar några träffar spridda under året.

Gruppträffar
Riktade gruppträffar kan anordnas enligt önskemål.

antecknat
Medlemsbladet an-tecknat kommer att ges ut med fyra nummer under året. Den distribueras tills vidare både som papperstidning och digitalt i pdf-format.

Hemsidan
Hemsidan har varit igång sedan 2012 och det pågår ett ständigt arbete med att göra förbättringar och uppdateringar. Under fliken ”Evenemang” beskrivs våra kommande evenemang. Påminnelser om våra evenemang skickas via mejl till de medlemmar som lämnat sin mejladress.

Marknadsföring
Föreningen annonserar gratis i Sollentuna kommuns kulturkalendarium samt på kommunens anslagstavlor, på Sollentuna biblioteks hemsida och i bibliotekskatalogen. Vidare marknadsförs våra aktiviteter i tidningarna ”Vi i Sollentuna” och ”Mitt i Sollentuna – På gång” samt i Rötters kalendarium. Vi annonserar även våra evenemang på Upplands Väsbys bibliotek och i tidningen ”Mitt i Upplands Väsby – På gång” samt på Vuxenskolans hemsida.

Studiecirkel
Om intresse finns så det blir 10 deltagare kan vi ordna en nybörjarcirkel i att tyda handskrift till hösten. Cirkelledare är Ulf Berggren.

DNA-kurser
Vi planerar två kurser med Peter Sjölund som kursledare. En kurs den 7 april om ”Så använder du ditt DNA-resultat” och en den 8 april om ”Spåra släkten tusentals år tillbaka med DNA”.

Andra föreningar
Vi kommer att ha kontakt med andra föreningar i Sollentuna för att besöka dem och informera om vår förening och våra aktiviteter. Även skolor som vill att vi berättar om släktforskning kommer vi att besöka.

Facebook
Vi har en egen grupp på Facebook ”Sollentuna Släktforskare”. Där marknadsför vi våra evenemang. Vidare hoppas vi att den kan den fungera som ett diskussionsforum för släktforskning.

Släktforskardagar
Vår förening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Varje år deltar vi i Riksstämman och de efterföljande släktforskardagarna. Under släktforskardagarna kan man lyssna på föredrag och träffa utställare som berättar om släktforskning och dess hjälpmedel för både erfarna släktforskare och nybörjare. I år äger evenemanget rum i Skövde den 21-23 augusti.

Den 7-8 mars 2020 arrangeras en samrådskonferens i Uppsala inför den kommande Riksstämman och vi deltar.

Föreningen har problem detta år med att hyra lokal under dagtid eftersom kommunen har bokat upp Amorina och Tintomara hela året.

Styrelsen 2019-12-31