Ulriksdals slott vid Edsviken. Foto: Rolf Olsson

Verksamhet

Kjell Hassels foto.

Verksamhetsberättelse 2020
Ladda ner i PDF-format.

Verksamhetsplan 2021

Under rådande pandemi planerar vi att ha våra sammankomster digitalt med verktyget Zoom. Detta gäller tills vidare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mötesaftnar
Under våren planerar vi fem mötesaftnar, förutom årsmötet, och under hösten tre till fyra. Vi planerar också för ett medlemsmöte i december.

Nyfiken på släktforskning – Öppet Hus
Om restriktionerna lättar så vi kan ha fysiska möten kommer vi att anordna Öppet Hus i oktober-november. Olika utställare kommer att inbjudas för att ge råd och tips hur man börjar släktforska och hur man kommer vidare i sin släktforskning. Vi vänder oss såväl till våra medlemmar som till andra intresserade släktforskare. Vi informerar om vår förening och har föredrag om hur man kommer igång med sin släktforskning. Släktforskardatorn är bemannad för att ge forskarhjälp.
Evenemanget äger rum på Sollentuna bibliotek, 1 trappa.

Släktforskarstöd
Släktforskarhjälpen erbjuder vi digitalt tills vi kan erbjuda den under dagtid vardagar vid släktforskardatorn på Sollentuna bibliotek.

Släktforskarcafé
Vi planerar några träffar spridda under året med olika teman.

Studiebesök
Om och när restriktionerna lättar kommer vi att planera för studiebesök.

an-tecknat
Medlemsbladet an-tecknat kommer att ges ut med fyra nummer under året.

Hemsidan
Hemsidan har varit i gång sedan 2012 och det pågår ett ständigt arbete med att göra förbättringar och uppdateringar. Under fliken ”Evenemang” beskrivs våra kommande evenemang. Påminnelser om våra evenemang skickas via mejl till de medlemmar som lämnat sin mejladress

Marknadsföring
Föreningen annonserar gratis i Sollentuna kommuns kulturkalender samt på kommunens och bibliotekets anslagstavlor. Vidare marknadsförs våra aktiviteter i tidningen ”Mitt i Sollentuna – På gång” samt i Rötters kalendarium. Vi annonserar även våra evenemang på Upplands

Väsbys bibliotek och i tidningen ”Mitt i Upplands Väsby – På gång” samt på Vuxenskolans hemsida.

Andra föreningar
Vi kommer att ha kontakt med andra föreningar i Sollentuna för att om möjligt besöka dem och informera om vår förening och våra aktiviteter. Även skolor som vill att vi berättar om släktforskning kan vara aktuella att besöka.
Vi har kontakt med andra släktforskarföreningar i Stockholms- Södermanlands- och Upplandsområdet med vilka vi utbyter medlemstidningar.

Facebook
Vi har en egen grupp på Facebook ”Sollentuna Släktforskare”. Där marknadsför vi våra evenemang. Vidare vill vi att den kan fungera som ett diskussionsforum för släktforskning.

Släktforskardagar
Vår förening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Varje år deltar vi i Riksstämman och de efterföljande släktforskardagarna. Under släktforskardagarna kan man lyssna på föredrag och träffa utställare som berättar om släktforskning och dess hjälpmedel för både erfarna släktforskare och nybörjare. I år äger evenemanget rum i Göteborg den 14 – 15 augusti. I mars arrangeras en samrådskonferens digitalt inför den kommande Riksstämman och vi deltar.

Styrelsen 2020-12-31