Pulkabacke i Norrviken. Foto: Rolf Olsson

Verksamhet

Kjell Hassels foto.

Verksamhetsberättelse 2018
Ladda ner i PDF-format.

Verksamhetsplan 2019

Mötesaftnar
Under våren planerar vi tre mötesaftnar med föredrag, förutom årsmötet, och tre under hösten. Vi planerar också för ett medlemsmöte i december.

Släktforskningens dag
Släktforskningens dag anordnas i januari i samarbete med Sollentuna bibliotek. Denna dag äger rum över hela landet och infaller lördagen den 19 januari och initieras av Sveriges släktforskarförbund. Årets tema är ”Fotografiet i släktforskningen” och som vanligt finns vi på biblioteket, 1 trappa upp. Släktforskardatorn är bemannad och vi kommer att ha korta föredrag om hur man kommer igång med släktforskning. Även olika utställare inbjuds att delta. Vi hjälper också till vid datorerna med olika databaser för att komma igång med släktforskningen eller komma vidare.

Öppet hus
Vi kommer traditionsenligt att anordna Öppet hus i oktober. Olika utställare inbjuds för att ge råd och tips. Vi finns på Sollentuna bibliotek, 1 trappa upp. Släktforskardatorn är bemannad och vi kommer att ha korta föredrag om hur man kommer igång med släktforskning. Vi hjälper också till vid datorerna med olika databaser för att komma igång med släktforskningen eller komma vidare.

Släktforskarstöd
Släktforskarhjälpen kommer att erbjudas fem gånger på våren och fem gånger på hösten på släktforskardatorn på Sollentuna bibliotek.

Studiebesök
Ett till två studiebesök planeras under året.

Släktforskarcafé
Vi planerar några träffar spridda under året.

Gruppträffar
Gruppträffar kan anordnas enligt önskemål inom specifika områden.

Studiecirkel
Vi kommer att ha ytterligare en nybörjarcirkel i att tyda handskrift, som startar i februari. Eventuellt kommer vi också att anordna en cirkel till hösten.

Antecknat
Medlemsbladet an-tecknat kommer att ges ut med fyra nummer under året. Den distribueras tills vidare både som papperstidning och digitalt i pdf-format.

Hemsidan
Hemsidan har varit igång sedan 2012 och det pågår ett ständigt arbete med att göra förbättringar och uppdateringar. Under fliken ”Evenemang” beskrivs våra kommande evenemang. Påminnelser om våra evenemang skickas via mejl till de medlemmar som lämnat sin mejladress.

Marknadsföring
Föreningen annonserar gratis i Sollentuna kommuns kulturkalendarium samt på kommunens anslagstavlor, på Sollentuna biblioteks hemsida och i bibliotekskatalogen. Vidare marknadsförs våra aktiviteter i tidningarna ”Vi i Sollentuna” och ”Mitt i Sollentuna – På gång” samt i Rötters kalendarium. Vi annonserar även våra evenemang på Upplands Väsbys bibliotek och i tidningen ”Mitt i Upplands Väsby – På gång” samt på Vuxenskolans hemsida.

Facebook
Vi har en egen grupp på Facebook ”Sollentuna Släktforskare”. Där marknadsför vi våra evenemang. Vidare kan den fungera som ett diskussionsforum för släktforskning och förhoppningsvis locka även yngre släktforskare.

Släktforskardagar
Vår förening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Varje år deltar vi i Riksstämman och de efterföljande släktforskardagarna. Under släktforskardagarna kan man lyssna på föredrag och träffa utställare som berättar om släktforskning och dess hjälpmedel för både erfarna släktforskare och nybörjare. 2019 äger evenemanget rum i Borås den 23-25 augusti.

Styrelsen 2018-12-31