Ekbacken, Viby. Foto: Rolf Olsson

Verksamhet

Kjell Hassels foto.

Verksamhetsberättelse 2017
Ladda ner i PDF-format.

Verksamhetsplan 2018

Mötesaftnar
Under våren planerar vi tre mötesaftnar med föredrag, förutom årsmötet, och tre under hösten. Vi planerar också för ett medlemsmöte i december.

Släktforskningens dag
Släktforskningens dag anordnas i samarbete med Sollentuna bibliotek. Denna dag äger rum över hela landet och infaller 2018 lördagen den 20 januari. Årets tema är ”Arkiv” och vi finns på biblioteket, 1 trappa upp. Släktforskardatorn är bemannad och vi kommer att ha föredrag om hur man kommer igång med sin släktforskning. Även olika utställare kommer att inbjudas att delta.

Öppet Hus
Vi kommer att anordna Öppet Hus i oktober. Olika utställare kommer att inbjudas för att ge råd och tips om hur man börjar släktforska och hur man kommer vidare i sin släktforskning. Vi vänder oss såväl till våra medlemmar som till andra intresserade presumtiva släktforskare. Vi informerar om vår förening och har föredrag om hur man kommer igång med sin släktforskning. Släktforskardatorn är bemannad för att ge forskarhjälp.
Evenemanget äger rum på Sollentuna bibliotek, 1 trappa upp.

Släktforskarstöd
Släktforskarhjälpen kommer att erbjudas fem gånger på våren och fem gånger på hösten, dagtid vardagar på släktforskardatorn på biblioteket 1 trappa upp.

Studiebesök
Cirka två till tre studiebesök kommer att arrangeras under året.

an-tecknat
Medlemsbladet an-tecknat kommer att ges ut med fyra nummer under året. Den distribueras tills vidare både som papperstidning och digitalt i pdf-format.

Hemsidan
Hemsidan har varit i gång sedan 2012 och det pågår ett ständigt arbete med att göra förbättringar och uppdateringar. Under fliken evenemang beskrivs våra kommande aktiviteter. Information och påminnelser om aktiviteter och evenemang skickas med mejl till de medlemmar som lämnat sin mejladress.

Face Book
Vi har en egen grupp på Face Book ”Sollentuna Släktforskare”. Där marknadsför vi våra evenemang. Vidare kan den fungera som ett diskussionsforum för släktforskning och förhoppningsvis locka även yngre släktforskare.

Marknadsföring
Föreningen annonserar gratis i Sollentuna kommuns kulturkalendarium samt på kommunens anslagstavlor, på Sollentuna biblioteks hemsida och i bibliotekskatalogen. Vidare marknadsförs våra aktiviteter i ”Mitt i Sollentuna”, ”Vi i Sollentuna” och samt i ”Rötters” kalendarium. Vi annonserar även våra evenemang på Upplands Väsbys bibliotek och i ”Mitt i Upplands Väsby”, i Vuxenskolans katalog och på deras hemsida.

Släktforskardagar
Vår förening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Varje år deltar vi i Riksstämman och de efterföljande släktforskardagarna. Under släktforskar­dagarna kan man lyssna på föredrag och träffa utställare som berättar om släktforskning och dess hjälpmedel för både erfarna släktforskare och nybörjare. 2018 äger evenemanget rum i Växjö den 31 augusti – 2 september.
Den 3 – 4 mars 2018 arrangeras en samrådskonferens i Uppsala inför den kommande Riksstämman och vi deltar.

Studiecirkel
Vi planerar ytterligare en nybörjarcirkel i att tyda handskrift som startar i januari 2018 och eventuellt en fortsättningscirkel om intresse finns.

Gruppträffar
kommer att anordnas i olika ämnen om intresse finns hos medlemmarna.

Andra föreningar
Vi kommer att ha kontakt med andra föreningar i Sollentuna för att besöka dem och informera om vår förening och våra aktiviteter. Även skolor som vill att vi berättar om släktforskning kommer vi att besöka.
Se vidare under fliken Evenemang!

Styrelsen 2017-12-31