Rapsfält. Foto: Rolf Olsson

Rapsfält. Foto: Rolf Olsson

Forskarstöd 2018

Sollentuna Släktforskare erbjuder forskarstöd i samarbete

Turebergs station 1918. Sollentuna kommuns bildarkiv.

Turebergs station 1918. Sollentuna kommuns bildarkiv.

med Sollentuna Bibliotek

Föreningen erbjuder inledande handledning till medlemmar som önskar söka sina släktingar i digitala kyrkoböcker och folkräkningsregister. Forskarstödet är givetvis även öppet för den som har kört fast i sina efterforskningar och behöver hjälp att komma vidare.

Avsikten med handledningen är att ge den intresserade en möjlighet att fortsätta sökandet hemma eller på bibliotekets forskardator. Information om tillgängliga programvaror för släktforskning, samt demonstration av hur man praktiskt söker i kyrkoböckerna och i folkräkningsregistren, ges.

Forskarstödet erbjuds kostnadsfritt under maximalt en timme per person/familj. Man kan boka stödet som två halvtimmespass under samma dag eller som ett halvtimmespass vid två tillfällen. OBS! Bokning görs i förväg i ”Sollentuna Släktforskares bokningspärm” som ligger intill forskardatorn i biblioteket.

Forskarstöd ges kl. 10.00-14.30 följande onsdagar i vår 14/3, 4/4 och 25/4.
OBS! Kom ihåg att lämna återbud om du inte kan komma vid bokad tid. Skicka då meddelande med e-post till biblioteket: biblioteket@sollentuna.se

Om terminens alla tider är fullbokade: Ett tips är att då gå in på föreningens Facebook-grupp, Sollentuna Släktforskare, och kort beskriva vad du behöver hjälp med. Då kanske det kan ordna sig ändå. Se mer om vår grupp och andra grupper för släktforskare under fliken FACEBOOK

Annonsering om dagar för forskarstöd görs även i lokaltidningarna och i föreningens medlemsblad an-tecknat.

Margareta Lagerman för Sollentuna Släktforskare (tel. 073 584 7006)