Norrviken - Foto: Rolf Olsson

Forskarstöd

Sollentuna Släktforskare erbjuder forskarstöd i samarbete

Turebergs station 1918. Sollentuna kommuns bildarkiv.

Turebergs station 1918. Sollentuna kommuns bildarkiv.

med Sollentuna Bibliotek

Föreningen erbjuder inledande handledning till medlemmar som önskar söka sina släktingar i digitala kyrkoböcker och folkräkningsregister. Forskarstödet är givetvis även öppet för den som har kört fast i sina efterforskningar och behöver hjälp att komma vidare.

Avsikten med handledningen är att ge den intresserade en möjlighet att fortsätta sökandet hemma eller på bibliotekets forskardator. Vi informerar om tillgängliga programvaror för släktforskning samt demonstrerar hur man praktiskt söker i kyrkböckerna och i folkräkningsregistren.

Forskarstödet erbjuds kostnadsfritt under maximalt en timme per person och termin. Man kan boka stödet som två halvtimmespass under samma dag eller som ett halvtimmespass vid två tillfällen.

Forskarstöd hösten 2018 ges kl. 10.00-14.30 följande onsdagar hösten 2018: 12/9, 26/9, 17/10, 7/11, 28/11, 12/12.

OBS! Bokning ska göras i förväg via nätet. Klicka på följande länk www.boka.se/SollentunaSlaktforskare för att komma till bokningssidan. Sök sedan upp något av ovanstående datum i bokningskalendern så ser du om det finns lediga tider att boka.

OBS! Kom ihåg att lämna återbud senast dagen innan om du inte kan komma vid bokad tid. Använd då den länk som fanns i den bokningsbekräftelse du fick via epost vid bokningstillfället.

Eftersom vi börjat använda ett nytt bokningssystem ser vi gärna att du meddelar oss eventuella problem eller andra synpunkter runt bokningsproceduren. Skicka då en epost till info@sollentunaslaktforskare.se

Om terminens alla tider är fullbokade: Ett tips är att då gå in på föreningens Facebook-grupp, Sollentuna Släktforskare, och kort beskriva vad du behöver hjälp med. Då kanske det kan ordna sig ändå. Se mer om vår grupp och andra grupper för släktforskare under fliken FACEBOOK

Annonsering om dagar för forskarstöd görs även i lokaltidningarna och i föreningens medlemsblad an-tecknat.