Gården kvarteret Sparven 8, Göteborg 1915. Rolf Olssons bild.

Tips

Bok-, tidskrift och CD tips

Vid södra kungstornet. Rolf Carlssons foto.

Bygget vid södra kungstornet. Rolf Carlssons foto.

Medlemsblad från andra föreningar
Sollentuna släktforskarförening utbyter medlemstidningar med ett antal andra föreningar. De papperstidningar vi får finns tillgängliga i Sollentuna biblioteks forskarhörna, liksom vår egen an-tecknat. Där finns exempelvis:

Anropet – StorStockholms Genealogiska Förening
Diskulogen – Föreningen för datorhjälp i släktforskningen
Genos – Genealogiska Samfundet i Finland
KFV Forskaren – Katrineholm-Flen-Vingåkers släktforskarförening
PLF Nytt – Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum, Oskarshamn
Runslingan – Upplands släktforskarförening
Släkt – Sveriges Släktforskarförbund
Smedforskaren – Föreningen för Smedsläktsforskning

Medlemsblad från många andra lokalföreningar listas på Rötters hemsida.

Släktforskarförbundet
Nyhet – bok om porträttfynd!
Nyhet – boken ”Emigrantforska på nätet” tar upp en stor mängd spännande och användbara resurser, som numera finns tillgängliga via internet.
Samtliga böcker från släktforskarförbundet kan beställas i Rötters bokhandel! www.rotter.se

Bengt Persson Trotzigs tips
Bengt Persson Trotzig har sammanställt en LATHUND för Sökning av gamla tomt- och bygghandlingar i Stockholms stads arkiv. Omfattar innerstaden och förorter Lathund Tomt och Bygghandlingar i Stockholm

Han tipsar även om skriften Introduktion till Släktforskning En resa genom historien i dina förfäders fotspår skriven av Daniel Johnsson, september 2017. Den finns att ladda ner från nätet.

Historiska kartor
Läs i Riksarkivets vägledning om hur man söker historiska kartor i Lantmäteriets databas samt Rikets allmänna kartverk: Historiska kartor.

Ny bok om tolkning av gamla handskrifter
”Tolka rätt” av Torbjörn Wahlström och Thorulf Imselius är en komplett handledning i tolkning av gamla handskrifter!

Bergskollegiums handlingar under 1600-talet
Nu finns ett USB 3.0 minne på totalt 5,81 GB med hänvisningar till källor om bergsbruket och de personer som på ett eller annat sätt var involverade i eller påverkades av driften. Källorna ger också viktig kunskap om hembygden då skogen var en förutsättning för driften och att samhällen uppstod kring bruken. Stickan kan köpas för 300 kr. För mer information om innehåll och beställning se Leif G:son Nygårds hemsida eller kontakta per e-post: legsony@gmail.com.

Föreningen för Smedsläktsforskning (FFS)
Den nya Smed10 innehåller över 300 000 personer, se http://www.smedforskning.se/

Old Books, Digitally Remastered har digitaliserat historiska dokument, böcker och tidskrifter, bl a ”Svenska Gods och Gårdar” http://obdr.se/

Ny upplaga av handboken ”Släktforskning – vägen till din egen historia” av  Elisabeth Thorsell

Övriga tips och nyheter

Släktforskardagarna i Skövde 2020 inställda!

Läs om Släktforskardagarna den 22–23 augusti 2020 i Skövde. Temat Skaraborg – från viking till soldat knyter an till regionens militära historia.

Läs om Släktforskardagarna den 24-25 augusti 2019 i Borås. Årets tema – kyrkans skatter.

Stadsarkivets program är späckat med historiska föreläsningar och arkivvisningar. Du kan i efterhand se filmade historier.

Mycket nytt material hos Arkiv Digital: http://www.arkivdigital.se/volymer/senaste

Erbjudande från Ancestry: Gratis släktforskning i 14 dagar Ancestry.se

Kurser
Sollentuna Släktforskare har inlett ett samarbete med Vuxenskolan inom området släktforskning, se Studieförbundet Vuxenskolan där våra aktiviteter kommer att anslås.
Matajo Släktforskning, Vuxenskolan, ABF och Medborgarskolan

Fotografier
Rädda Dina Gamla Fotografier innan det är försent! Kjell Muom restaurerar gamla skadade fotografier.
Läs om tekniken och hur man gör en beställning på Kjells hemsida. http://www.mikrotema.se