Foto: Rolf Olsson

Tips

Bok-, tidskrift och CD tips

Vid södra kungstornet. Rolf Carlssons foto.

Bygget vid södra kungstornet. Rolf Carlssons foto.

Medlemsblad från andra föreningar
Sollentuna släktforskarförening utbyter medlemstidningar med ett antal andra föreningar. De papperstidningar vi får finns tillgängliga i Sollentuna biblioteks forskarhörna, liksom vår egen an-tecknat. Där finns exempelvis:

Anropet – StorStockholms Genealogiska Förening
Diskulogen – Föreningen för datorhjälp i släktforskningen
Genos – Genealogiska Samfundet i Finland
KFV Forskaren – Katrineholm-Flen-Vingåkers släktforskarförening
PLF Nytt – Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum, Oskarshamn
Runslingan – Upplands släktforskarförening
Släkt – Sveriges Släktforskarförbund
Smedforskaren – Föreningen för Smedsläktsforskning

Medlemsblad från många andra lokalföreningar listas på Rötters hemsida.

Historiska kartor
Läs i Riksarkivets vägledning om hur man söker historiska kartor i Lantmäteriets databas samt Rikets allmänna kartverk: Historiska kartor.

Ny bok om tolkning av gamla handskrifter
”Tolka rätt” av Torbjörn Wahlström och Thorulf Imselius är en komplett handledning i tolkning av gamla handskrifter!

Nya böcker från Släktforskarförbundet
Släktforskarförbundet har kommit ut med en ny handbok i gamla handskrifter ”Vad står det”. Om du förköper årsboken får du ett bättre pris!

Vår medlem Anne-Marie Nelander vill tipsa om den nya boken ”Vallonska rötter – människorna, migrationen, järnhanteringen och forskningen som Sveriges Släktforskningsförbund och Sällskapet Vallonättlingar har givit ut. Den innehåller bra information om olika källor att söka valloner i.  Boken har blivit uppskattad och har nu också nominerats som en av åtta böcker till Årets bok om svensk historia 2016, se länken http://svenskhistoria.se/rosta-fram-arets-bok-om-svensk-historia-2016/

Samtliga böcker kan beställas i Rötters bokhandel! www.rotter.se

Bergskollegiums handlingar under 1600-talet
Nu finns ett USB 3.0 minne på totalt 5,81 GB med hänvisningar till källor om bergsbruket och de personer som på ett eller annat sätt var involverade i eller påverkades av driften. Källorna ger också viktig kunskap om hembygden då skogen var en förutsättning för driften och att samhällen uppstod kring bruken. Stickan kan köpas för 300 kr. För mer information om innehåll och beställning se Leif G:son Nygårds hemsida eller kontakta per e-post: legsony@gmail.com.

Föreningen för Smedsläktsforskning (FFS) har kommit ut med en ny utgåva av innehållet i smeddatabasen, Smed9, på ett USB-minne http://www.smedforskning.se/

Old Books, Digitally Remastered har digitaliserat historiska dokument, böcker och tidskrifter, bl a ”Svenska Gods och Gårdar” http://obdr.se/

Ny upplaga av handboken ”Släktforskning – vägen till din egen historia” av  Elisabeth Thorsell

Tips från våra medlemmar

Avskrift av Hållnäs församlings i Uppland födelse-, död- och vigselböcker 1664-1800 finns på Per Göran Olssons hemsida förutom hans egna släktforskning.

Övriga tips och nyheter

Läs om Släktforskardagarna 2018 i Växjö. Förra årets tema var Sjöfolk. Läs guiden ”Sjöfolk i arkiven”.

Distrikten ersätter socknarna
Ny förordning om distriktsindelning träder i kraft 2016, läs mer på Geografiska Sverigedata, Lantmäteriet GSD-Distriktsindelning.

Stadsarkivets program är späckat med historiska föreläsningar och arkivvisningar. Du kan i efterhand se filmade historier.

Mycket nytt material hos Arkiv Digital: http://www.arkivdigital.se/volymer/senaste

Erbjudande från Ancestry: Gratis släktforskning i 14 dagar Ancestry.se

Kurser
Sollentuna Släktforskare har inlett ett samarbete med Vuxenskolan inom området släktforskning, se Studieförbundet Vuxenskolan där våra aktiviteter kommer att anslås.
Matajo Släktforskning, Vuxenskolan, ABF och Medborgarskolan

Fotografier
Rädda Dina Gamla Fotografier innan det är försent! Kjell Muom restaurerar gamla skadade fotografier.
Läs om tekniken och hur man gör en beställning på Kjells hemsida. http://www.mikrotema.se