Häger vid Råstasjön. Foto: Rolf Olsson.

Kontakt

Konfirmand 1897. Rolf Olssons bild.

Oss i styrelsen når du på:  info@sollentunaslaktforskare.se

Swedish_FB_FindUsOnFacebook-114

Styrelsen 2021

Ordförande: Marianne Ljungström

Vice ordförande: Margaretha Vinterholt

Sekreterare: Agneta Berghem

Kassör: Kjell Hassel

Ledamöter: Kaj Höglander, Camilla Wetzel och Owe Lindquist.

Revisorer 2021

Hans Carlheim och Lars Nilsson

Christer Grunder, revisorssuppleant

Valbereding 2021

Vakant