Viggbyholm. Foto: Rolf Olsson

Medlemskap

an-tecknat nr 1-2019

Du blir medlem i vår förening genom att betala in medlemsavgiften till föreningens plusgirokonto 712 140-3. Medlemsavgiften för 2019 är 200 kronor/år för enskild medlem och 80 kronor/år för familjemedlem på samma adress. Ungdom till och med det år man fyller 25 år 50 kr/år. Kom ihåg att ange namn och adress på inbetalningskortet eller i meddelandekolumnen om inbetalningen sker via internet. Vi vill också gärna ha din e-postadress och ditt telefonnummer.

Genom ett medlemskap i vår förening får du: – Medlemstidningen an-tecknat fyra gånger per år med artiklar, medlemmars forskningsrön, kalendarium, forskningstips m.m. – Rabatt på inköp av CD-skivor och böcker i Rötter Bokhandeln. Detta tack vare att vår förening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. – Öka ditt kunnande genom våra föredragsaftnar och studiebesök. Du får då också tillfälle att träffa andra intresserade och kunniga släktforskare att utbyta erfarenheter med. – Information via e-post om kommande arrangemang. – Forskarhjälp vid släktforskardatorn på biblioteket. Se vidare under fliken Forskarstöd!

Välkommen att kontakta oss på e-post: info@sollentunaslaktforskare.se om du har frågor eller vill veta mer.