Pellerins margarinfabrik i Göteborg. Birgitta Olssons bild.

Medlemskap

an-tecknat 2023-1

Genom ett medlemskap i vår förening får du:
– Fritt tillträde till våra föredragsaftnar (se EVENEMANG under fliken VERKSAMHET). Du får då också tillfälle att träffa andra intresserade och kunniga släktforskare att utbyta erfarenheter med
– Medlemstidningen an-tecknat fyra gånger per år med artiklar, medlemmars forskningsrön, kalendarium, forskningstips m.m. (se AN-TECKNAT under fliken VERKSAMHET för innehåll i äldre nummer)
Till självkostnadspris delta i våra studiebesök
Rabatt på inköp av CD-skivor och handböcker i Rötterbokhandeln. Detta tack vare att vår förening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund
Rabatt på prenumeration av Släkthistoriskt Forum. Rabattkod får du som medlem genom att kontakta info@sollentunaslaktforskare.se
25 % rabatt på Ancestrys World Deluxe årsabonnemang, specialerbjudande
Information via e-post om kommande evenemang
Forskarhjälp vid släktforskardatorn på biblioteket (se FORSKARSTÖD under fliken SLÄKTFORSKNING)
Kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller när förbundets medlemsföreningar har sina sammankomster enligt verksamheten, oavsett plats. Den gäller för alla anställda (eller motsvarande engagerade) och förtroendevalda i föreningen samt medlemmarna i föreningen vid skada som inträffat under organiserad föreningsverksamhet. Ett aktivt deltagande krävs, vilket gör att resor till och från sammankomsterna exkluderas. Den gäller således för alla medlemmar vid skada som har inträffat under tiden de deltar i föreningen aktiviteter men inte under resor till och från föreningens aktiviteter.

Du blir medlem i vår förening genom att betala in medlemsavgiften till föreningens plusgirokonto 712 140-3 eller Swish-nummer 123 103 64 66. Medlemsavgiften för 2022 är 200 kronor/år för enskild medlem och 80 kronor/år för familjemedlem på samma adress. För ungdom till och med det år man fyller 25 år är medlemsavgiften 50 kr/år. Kom ihåg att ange din postadress, telefonnummer och e-postadress vid betalningen eller separat till vår e-post enligt nedan.

Nya medlemmar som betalar sin första medlemsavgift 1 oktober eller senare får medlemskap för kommande kalenderår samt resterande del av innevarande år på köpet.

Välkommen att kontakta oss på e-post: info@sollentunaslaktforskare.se om du har frågor eller vill veta mer.