Pellerins margarinfabrik i Göteborg. Birgitta Olssons bild.

Medlemskap

an-tecknat 2021-4

Genom ett medlemskap i vår förening får du:
– Medlemstidningen an-tecknat fyra gånger per år med artiklar, medlemmars forskningsrön, kalendarium, forskningstips m.m. (se AN-TECKNAT under fliken VERKSAMHET för innehåll i äldre nummer)
– Rabatt på inköp av CD-skivor och handböcker i Rötterbokhandeln. Detta tack vare att vår förening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.
– Öka ditt kunnande genom våra föredragsaftnar och studiebesök (se EVENEMANG under fliken VERKSAMHET). Du får då också tillfälle att träffa andra intresserade och kunniga släktforskare att utbyta erfarenheter med.
– Information via e-post om kommande evenemang.
– Forskarhjälp vid släktforskardatorn på biblioteket (se FORSKARSTÖD under fliken SLÄKTFORSKNING).

Du blir medlem i vår förening genom att betala in medlemsavgiften till föreningens plusgirokonto 712 140-3 eller Swish-nummer 123 103 64 66. Medlemsavgiften för 2021 är 200 kronor/år för enskild medlem och 80 kronor/år för familjemedlem på samma adress. För ungdom till och med det år man fyller 25 år är medlemsavgiften 50 kr/år. Kom ihåg att ange din postadress, telefonnummer och e-postadress vid betalningen eller separat till vår e-post enligt nedan.

Nya medlemmar som betalar sin första medlemsavgift 1 oktober eller senare får medlemskap för kommande kalenderår samt resterande del av innevarande år på köpet.

Välkommen att kontakta oss på e-post: info@sollentunaslaktforskare.se om du har frågor eller vill veta mer.