Pellerins margarinfabrik i Göteborg. Birgitta Olssons bild.

Medlemskap

an-tecknat 2020-3

Genom ett medlemskap i vår förening får du:
– Medlemstidningen an-tecknat fyra gånger per år med artiklar, medlemmars forskningsrön, kalendarium, forskningstips m.m.
– Rabatt på inköp av CD-skivor och handböcker i Rötterbokhandeln. Detta tack vare att vår förening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.
– Öka ditt kunnande genom våra föredragsaftnar och studiebesök (se Verksamhetsplanen under fliken Verksamhet). Du får då också tillfälle att träffa andra intresserade och kunniga släktforskare att utbyta erfarenheter med.
– Information via e-post om kommande arrangemang.
– Forskarhjälp vid släktforskardatorn på biblioteket. Se vidare under fliken Forskarstöd!

Du blir medlem i vår förening genom att betala in medlemsavgiften till föreningens plusgirokonto 712 140-3. Medlemsavgiften för 2020 är 200 kronor/år för enskild medlem och 80 kronor/år för familjemedlem på samma adress. Ungdom till och med det år man fyller 25 år 50 kr/år. Kom ihåg att ange namn och adress på inbetalningskortet eller i meddelandekolumnen om inbetalningen sker via internet. Kom ihåg att ange din postadress, telefonnummer och e-postadress.

Välkommen att kontakta oss på e-post: info@sollentunaslaktforskare.se om du har frågor eller vill veta mer.